Vi lanserar Kobra II Dashboard

Bläddra ner för att läsa artikeln!

Vi lanserar Kobra II Dashboard

160912

Tänk dig att du startar Kobra II och att den tomma ytan i startbilden inte längre är tom. Istället ser du viktiga grafer över hur det går för just ditt företag vad gäller ekonomi, produktivitet och effektivitet i realtid, det vill säga här och nu.

En ny tilläggsmodul håller på att utvecklas på FordonsData och beräknas finnas ute på marknaden hösten/vintern 2016. Kobra II Dashboard är ett moduluppbyggt rollbaserat system för att visa nyckeltal i Kobra II. Funktionen stödjer våra kunder i arbetet med att mäta och följa resultat och nå sina mål och är en funktion som många av våra kunder efterfrågat.

Utvecklingsarbetet startade i våras och under september kommer vår första pilot att få testa produkten. Först ut är en variant för verkstäderna, som sedan ska följas med fler varianter för lager, försäljning, billager och ekonomi mfl.

Fördelarna med ett dashboard är att du snabbt och lätt, varje dag, kan ta pulsen på din verksamhet och därför också kunna agera snabbt om du märker en förändring. Var behöver du satsa? Vart försvinner tiden?

Genom att informationen kan göras tillgänglig för samtliga medarbetare på verkstaden (om man vill) kan man också göra resultatet tydligt ute i den dagliga verkligheten och använda grafernas statistik till att motivera och skapa ett engagemang på hela företaget.

Under hösten kommer vi att visa och berätta mer om Kobra II Dashboard vid olika möten med generalagenter och återförsäljare.

För mer information, kontakta vår marknadsavdelning på marknad@fordonsdata.se