A-Day 2018

* Med reservation för ändringar.

9.30-10.00 Registrering med välkomstfika och mingel

10-10.15 START

FordonsData hälsar välkommen

10.15-10.45, Från ett par moduler till att bli en av Kobra II:s största kunder (Hedin Bil)

Sveriges största bilåterförsäljare beställer varje år ny utveckling av FordonsData. Bo Westberg på Hedin Bil berättar om hur företaget växt med Kobra II.

10.45 Kort bensträckare, fylla på kaffe

11- 11.30, 18 år med Kobra II (Förenade Bil)

Förenade Bils Christina Carlsen är ett känt namn i branschen. Med hennes mångåriga kunskap i olika roller är hon ett ovärderligt bollplank vid utvecklingen av Kobra II. Hon berättar för oss om sin och företagets resa i Kobra II:s värld.

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.00, Fördel av siffrorna i Kobra II (BilBengtsson i Ystad)

Markus Ljunge, ekonomichef på BilBengtsson i Ystad om hur de använder siffror för att sporra medarbetare – både på försäljningen och verkstaden.

13.00-13.30, Kobra II som kundmottagarens redskap (Bilmånsson i Halland)

En kundmottagare ska klara mycket idag. Förutom att ge god kundservice och hantera flera märken och olika generalagenters rutiner och system, ska de vara goda administratörer med ordning och reda. Ola Carlsson från Bilmånsson i Halland berättar om hur de använder Kobra II.

13.30 Kort bensträckare, fylla på kaffe

13.45-14.45, Kan man få alla med på resan?

Systemet är köpt och det är bara att köra, eller? Bror Sjöholm från Serica Consulting AB, är expert på ledarskap och vet vilka fallgropar vi brukar falla i. Internationella undersökningar visar skrämmande låga siffror när engagemanget hos personalen mäts. Vilken påverkan har ledarskapet och vad kan göras för att höja engagemang och skapa den företagskultur som önskas? En föreläsning om hur ledarskap och rätt företagskultur kan hjälpa dig i mål.

14.45 Kaffe och kaka

15.00-15.30, Framtidsspaning

Carl Björnberg är produktchef på FordonsData. Han och hans team driver utvecklingen av Kobra II och de har en del nyheter att berätta om.

En kort promenad över till FordonsDatas lokaler.

15.30-16.45, Rundvandring på FordonsData

Ett kort besök hos varje avdelning och en presentation av avdelningschefen och respektive team bakom Kobra II.

16.45-17.00, Avslutning av dagen