Informationen i Kobra II skapar bättre resultat och engagemang

Erik Lindahl och hans team har på kort tid förändrat verksamheten på Autopartner Tornby. Genom att använda informationen i affärssystemet Kobra II har man förbättrat sitt resultat och fått ett målinriktat och effektiv team.

Erik Lindahl, platschef på Autopartner Tornby, har över tio års erfarenhet av Kobra II. Sedan februari 2016 är han ny platschef för fullserviceanläggningen som säljer och servar Mitsubishi och Citroën i Linköping.

– Jag kom i kontakt med bilbranschen och Kobra II 2005 när jag anställdes som ekonom och biladministratör hos Anders Björkman i Linköping. Under åren har jag samlat erfarenhet och axlat roller som controller, ekonomichef, försäljningschef, platschef och VD.

Kobra II har hängt med under alla år och varit hans bästa arbetsredskap, oavsett vilken roll han haft.

Nu, i rollen som platschef, ser han ytterligare fördelar med systemet ur ett ledningsperspektiv.

– Det är i Kobra II som man verkligen kan följa flödet och dra fördelar av kunskapen. Vi kan dessutom följa upp verksamheten precis varje dag och få en direkt bild av vad som sker i vår verksamhet. Information gör att vi kan jobba i framkant.

För Erik är Kobra II ett naturligt arbetsredskap, något han använder dagligen.

– Jag arbetar flera timmar om dagen i Kobra II och gör också många egna rapporter via Direct Response. Jag kan mäta precis vad jag vill och behöver inte lita till standardrapporter eller göra extraarbete i Excel. Det är faktiskt ytterligare en fördel med Kobra II – att jag kan bygga efter min egen verksamhet.

Fördelarna med att regelbundet ta pulsen på verksamheten har visat sig väldigt snabbt för Erik och hans medarbetare. Från februari när de startade har resultatet rusat iväg uppåt och de presterar nu tre gånger bättre än övriga landet efter bara sex månader.

– Varje dag plockar jag ut information från systemet och kan se hur vi ligger till på dagsbasis, mot budget och mot leverans, och varje vecka samlar jag personalen för genomgång. Informationen gör att allt blivit transparent. Vi vet exakt vad vi presterar och hur vi ligger till jämfört med övriga landet, berättar Erik Lindahl.

Om man först mäter sin verksamhet efter ett månadsbokslut eller årsbokslut är det ju redan försent för att göra en förändring för att påverka resultatet, förklarar Erik. En ytterligare bonus som bidrar till resultatet är att man fått en bra dialog på företaget om hur alla medarbetare kan förändra resultatet till det bättre.

– Vi har fått en sund affär här på Autopartner. Mekanikerna är mer aktiva och tar ansvar för att just deras jobb blir omvandlat till pengar och servicerådgivarna förstår att de måste vara snabba på att fakturera, förklarar Erik Lindahl. Ingen information betyder inget engagemang i bolaget. Om alla har information kan vi göra en förändring.