Kobra II Fordonsförsäljning, affärssystem för bilhandel

Kobra II Fordonsförsäljning är ett affärssystem för bilhandel som hanterar och administrerar all försäljning och inköp av fordon på ett smidigt sätt. Systemet stödjer dig vid upplägg och hantering av dina fordon, från beställning och lagerhållning till leverans till kund.

Med den inbyggda kalkylfunktionen för bilhandel kan du enkelt göra både för- och efterkalkyler och affärssystemet bevakar alla stöd och att de kommer in. Eftersom systemet tar hänsyn till en kostnad även innan den rent faktiskt bokförts, får du ett jämnare täckningsbidrag på dina bilaffärer.

Koppling till generalagentens system gör både din vardag och din bilhandel enklare

För de flesta märken på marknaden finns inbyggd kommunikation med generalagentens datasystem för att beställa fordon, uppdatera modeller, priser, färger och fabriksutrustning, vilket gör bilhandel ännu enklare för dig som fordonsadministratör.

Genom att utnyttja några av de färdiga rapporterna får du en samlad bild över din totala fordonsförsäljning och kontroll över resultatet. Du kan ta ut en rapport på lager, försäljning, provision, sålda men ej levererade, fordon på väg, orderstock, resultat med mera. Genom att integrera med Kobra II Säljstöd eller Bilkalkyl knyter du samman försäljningsarbetet med de ekonomiska transaktionerna.

   Läs mer om Kobra II Fordonsförsäljning i vårt produktblad!