Kobra II Kundreskontra

Grundsystemet Kobra II Kundreskontra hanterar alla kundfordringar som genereras av alla fakturerande moduler i Kobra II-systemet. Vid fakturering uppdateras kundreskontran automatiskt. Systemet hanterar själv påminnelser och krav och kan påföra ränta och avgifter om du vill.

Alla konteringar är automatiska för att undvika manuella fel. Vid inbetalning prickas fordringarna av automatiskt. Skulle kunden råka betala för mycket hanteras även detta automatiskt av systemet.

Genom att du kan se alla öppna, förfallna eller historiska poster får du en mycket bra överblick. Med hjälp av en inbyggd åldersanalys får du även ett bra underlag inför ditt årsbokslut.

I modulen har du tillgång till ett antal färdiga listor, bl a konteringsjournal, delbetalningar, saldolista, spärrlista och inkasso-underlag. Det finns också olika färdiga rapporter för din uppföljning som t ex en likviditetsrapport och kundstatistik.

   Läs mer om Kobra II Kundreskontra i vårt produktblad!