Kobra II Leverantörsreskontra

Modulen hjälper dig att komma ihåg fakturor som ligger för attest och vilka som ska betalas och när. Det gör att du alltid har koll på kostnaderna och betalar dina leverantörer i tid.

Grundsystemets koppling till andra moduler i Kobra II gör att du kan kontera en kostnad på ett specifikt objekt, för en effektiv kostnadsuppföljning. Du kan t ex påföra kostnader från en leverantör på ett fordon på lagret eller såld till kund. En koppling finns också till Bank- och Plusgiro för e-betalning av dina fakturor och återrapportering av gjorda betalningar – på så sätt får du en smidig hantering av alla dina betalningstransaktioner och kan styra dag för betalning.

I modulen har du tillgång till ett stort antal färdiga listor, bl a ankomstjournal, konteringsjournal, attestlista och betalningsjournal. Det finns också olika färdiga rapporter för din uppföljning som till exempel likviditetsrapport, aktivitetsrapport och leverantörsstatistik.

   Läs mer om Kobra II Leverantörsreskontra i vårt produktblad!