Kobra II Uthyrning

Med Kobra II Uthyrning kan du på ett enkelt sätt administrera uthyrning av dina fordon. Du ser tydligt vilka fordon som är tillgängliga det datum kunden önskar hyra, och kostnadsförslaget blir alltid ”lägsta pris”, baserat på kundens önskemål.

Det finns färdiga dokument/handlingar som förenklar ditt arbete: Bokningsbekräftelse, hyresavtal, återlämningskvitto och faktura/kontantnota.

Med uppföljningsfunktionerna som följer med modulen kan du se vilka kunder som är mest trogna och vilka fordon som är lönsamma.

I modulen kan du få fram statistik per kund eller fordon för resultatuppföljning, utvärdering och planering och följa upp din uthyrningsgrad per fordon inklusive intäkts- och kostnadsanalys. Du kan ta ut rapporter om bokningar, uthyrda fordon, långtidskontrakt, lager, omsättning per kund eller fordon, uthyrningsgrad med mera. Statistik kan föras över till Excel för vidare bearbetning och analys.

   Läs mer om Kobra II Uthyrning i vårt produktblad!