Stressfri IT!
Vi centraliserar din IT. Allt är nåbart via molnet, tillgängligt överallt och skalbart så du kan växa eller krympa efter antal medarbetare. Vi har allt under samma tak – support, hårdvara, mjukvara, säkerhet och drift & underhåll.

 

Detta ingår i vår molntjänst:

  • Hårdvara (serverutrymme). Här lagras applikationer och dokument säkert
  • Mjukvara (programvaror) för kontoret: mail och Officepaket
  • Bransch-applikationer och andra affärskritiska program i ”molnet”
  • Säkerhet, i form av virusskydd och regelbundna backuper
  • Löpande drift och underhåll samt tillgång till support

Trots att tekniken ständigt blir bättre gör den oss ofta mer stressade på jobbet. En välfungerande it-miljö är viktig för att minska stressen, som är skadlig för såväl hälsan som produktiviteten.

It-stress beror till stor del på att den generella it-miljön är eftersatt – systemen fungerar helt enkelt inte som det är tänkt. Med vår system behöver du som it-ansvarig inte fundera över detta längre.