Uppstarten

Ett nytt affärssystem innebär ofta att du lämnar ett annat system och måste förflytta innehållet till det nya systemet. Oavsett om du startar ett nytt företag, går ihop med en annan verksamhet eller lämnar ditt nuvarande system för Kobra II, måste det nya systemet göras startklart. Det fixar vi åt dig i ett så kallat uppstartsprojekt.

Förberedelser

Ett uppstartsprojekt inleds med diskussioner med dig och ditt team, men även med generalagenten och befintliga leverantörer, då vi går igenom de tekniska förutsättningarna för uppstarten för en så mjuk övergång som möjligt. Under hela projektet har vi regelbundna projektgenomgångar med ditt företag. Du får en dedikerad projektledare som i sin tur har ett dedikerat team av konsulter, utvecklare och tekniker.

Under projektet ställer vi frågor om hur företaget jobbar idag, i nuvarande system. Det hjälper oss att ställa in Kobra II, så att det passar verksamheten. Varje år genomför FordonsData ett tjugotal uppstarter, så våra team har stor erfarenhet som vi tar med oss in i nya uppstartsprojekt.

Dags att börja använda Kobra II

När allt är på plats är det äntligen dags att starta igång systemet på ditt företag. Detta görs oftast vid ett månadsskifte, eftersom det underlättar vid bokslut. Vid starten är vi på plats med våra konsulter för att hjälpa er under själva uppstarten och utbilda er på plats – allt för att säkerställa att verksamheten kommer igång i Kobra II på ett bra sätt.

En uppstart avslutas alltid med ett så kallat leveransgodkännande, där en av våra konsulter besöker ditt företag och stämmer av att allting fungerar som det ska. Med godkännandet är uppstartsprojektet avslutat och du är officiellt igång med Kobra II.