Utveckling

Våra kunder lever i en värld med ständiga förändringar och då måste vi som systemleverantör också kunna svänga snabbt. Det är en ständigt pågående utveckling.

Varje år får vi förslag från våra användare på förbättringar som gör vardagen enklare. Som kund kan du alltid kontakta din kundansvarige eller ringa till vår support med dina önskemål.

När våra systemutvecklare är klara tar en applikationskonsult vid och testar det som utvecklaren programmerat. När allt är testat och klart skickas den nya funktionen ut till ditt företag eller en pilot som får testa i lugn och ro. När piloten gett klartecken är anpassningen/utvecklingen klar för lansering.