Integritetspolicy

Uppdaterad: 2019-03-28

Här beskrivs hur FORDONSDATA NORDIC AB (org.nr 556418-4090) hanterar persondata för rekrytering, försäljning/marknadsföring och användarinformation.

Allmänt

Vi hanterar dina personuppgifter enligt gällande tillämplig lagstiftning. Läs mer nedan för en mer detaljerad beskrivning.

All data som vi samlat in/hanterar lagras endast på våra servrar eller våra leverantörers servrar inom EU/EES, förutom besöksdata från vår hemsida som Google hanterar. (Läs mer under rubriken Hemsidan). Data på våra servrar har alltid högsta möjliga skydd mot intrång.

Som registrerad hos oss har du rätt att kontakta oss för att ändra dina uppgifter eller be oss om att radera dina uppgifter. Du har en gång om året, enligt gällande lagstiftning, rätt att få ut ett registerutdrag över dina egna personuppgifter. Vid fler förfrågningar om registerutdrag har vi rätt att ta ut en avgift för att hantera din förfrågan.

Vi kan komma att ändra och/eller uppdatera Integritetspolicyn på denna webbplats. Det är alltid den senast publicerade versionen som gäller.

Har du synpunkter, frågor eller andra funderingar kring vår integritetspolicy eller hantering av personuppgifter, är du alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktinformation

FordonsData Nordic AB
Hedvig Möllers gata 6
223 55 Lund
Tel: 010-474 96 00
E-post: support@fordonsdata.se

Datainspektionen
www.datainspektionen.se
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Rekrytering

I samband med att du skickar in en intresseanmälan eller söker ett specifikt jobb via mail till en av våra mailadresser, lagrar vi din ansökan och dina ansökningshandlingar som personligt brev och CV på vår server. Vi använder dina handlingar för att göra urval av kandidater och dina uppgifter visas för utvalda personer på FORDONSDATA NORDIC AB och personal på rekryteringsfirma. Vi sparar dina ansökningshandlingar under 1 års tid, för att kunna kontakta dig om annan liknande tjänst blir ledig. Efter ett år raderas samtliga handlingar.

Du kan alltid tacka nej till att vi sparar dina uppgifter och när helst meddela att du inte vill finnas kvar i vårt register.

Leverantör eller potentiell kund

Om du är leverantör till oss lagras dina kontaktuppgifter i vårt affärssystem.

Om du visat intresse för någon av våra produkter eller tjänster lagras dina kontaktuppgifter i vårt CRM-system under tiden vi håller kontakt med dig. När du köper något av oss första gången lägger vi upp dina uppgifter i vårt affärssystem och vår användardatabas.

Kundwebb/ärendehanteringssystem

Som användare av något/några av våra system registreras du i vår användardatabas. Här lagrar vi följande uppgifter: namn, mailadress, titel, telefonnummer och roll (tex systemansvarig, ekonomiansvarig osv) samt om du har registrerat att du vill ha våra systemnyhetsbrev. Även de ärenden som du lägger upp loggas tillsammans med dina personuppgifter.

Dina användaruppgifter används för att kontakta dig i olika ärenden: vid felanmälan, för erbjudande om aktuella utbildningar, för att ge dig aktuell information om företaget i stort, för utskick av systemnyhetsbrev och liknande.

Första gången du kontaktar oss i ett ärende eller anmäler dig till en utbildning blir du upplagd i vår användardatabas. Du kan också bli upplagd som användare på begäran av någon av dina chefer. Vi tar bort dina uppgifter när vi får information om att du slutat på företaget eller på din begäran. När vi kontaktar dig i olika sammanhang via e-post importerar vi din e-postadress och namn till en tillfällig utskicksfil. Denna fil sparas högst i ett år, för statistik.

Hemsida

Vi värnar om varje besökares personliga integritet och samlar enbart information om dig som besöker webbplatsen fordonsdata.se, som besöks- och användarstatistik.

När du använder dig av webbplatsens kontaktformulär (Nyhetsbrev) däremot, loggar vi däremot din epost-adress och tidpunkten du kontaktade oss i ett prenumerantregister.

Det kan hända att vi ber dig att lämna ut personlig information, när du vill få information tillsänt dig via hemsidan. När du lämnar personlig information till oss kan det hända att vi använder denna för att kontakta dig.

Anledningen till att vi gör dessa registreringar är att vi vill kunna utveckla bättre tjänster och informera besökare om nya tjänster och erbjudanden.

På FORDONSDATA NORDIC ABs webbplats används cookies för att ge oss information och statistik om besöken.

Vi använder Google Analytics för att se vilka sidor som besöks mest frekvent och i vilken ordning, så att vi kan förbättra vår hemsida för dig som besökare. Google Analytics är ett webbaserat analysverktyg som tillhandahålls av Google. Google använder aktuell information för att utvärdera besökares användande av webbplatsen. Vidare kan Google komma att anpassa den annonsering som du ser utifrån information om ditt tidigare surfande. Informationen som sparas i de cookies som Googles verktyg använder (såsom IP-adresser) vidarebefordras till, och lagras på, Googles servrar som finns placerade runt om i världen. I och med detta kan informationen komma att hanteras på en server som är placerad i ett annat land än där du bor. Google kan även komma att överföra informationen till tredje man för det fall det krävs enligt lag eller när sådan tredje man behandlar informationen på uppdrag av Google. Google sammankopplar inte din IP-adress med någon annan information som Google har lagrat.

Vi använder data insamlad via vår hemsida för att arbeta med profilering av marknadsföring.

E-post

När vi kontaktar dig i olika sammanhang via e-post importerar vi din e-postadress och namn till en tillfällig utskicksfil. Denna fil sparas högst i ett år, för statistik. När som helst efter att du har accepterat att ta emot erbjudanden eller information från oss kan du avanmäla ditt intresse. I alla e-postutskick som du får från FORDONSDATA NORDIC AB finns en tydlig hänvisning till hur du tackar nej till fler utskick.

Om du avanmäler ditt intresse för fler utskick lagrar vi din epostadress i en sk stoppfil. Denna stoppfil säkerställer att vi inte skickar ut fler e-postutskick till den stoppade adressen. Denna stoppfil rensas var tredje år. Efter 3 år måste du förnya din avprenumeration för den stoppade e-postadressen.