Kobra II e-Faktura kund

Med Kobra II e-faktura kund får du en automatiserad och komplett faktureringslösning som både är billigare och mer effektiv än en manuell hantering. Faktureringen blir en enkel knapptryckning – resten sköts bakom kulisserna.

Istället för att skriva ut fakturorna på egen skrivare och manuellt kuvertera och frankera, skickas en elektronisk fil med fakturorna från Kobra II till Bankgirot för distribution till både företag och privatpersoner. Fakturorna kontrolleras och förmedlas vidare i det format som varje fakturamottagare har önskat. Kunden kan välja mellan e-faktura via internetbank, faktura direkt till affärsystemet (företag), PDF-faktura via mail eller traditionell pappersfaktura, sk. e-Print.