Kobra II integration Cabas

Detta är en integration mellan Kobra II Fordonssystem och CABAS, där priser från Kobra II och arbetstider på ett planerat jobb från CABAS, kopplas samman och läggs in på arbetsordern i Kobra II. Genom att systemet kopplar order, vagnkort och priset till CABAS-kalkyler, effektiviserar du arbetet och minskar det administrativa arbetet på verkstaden.

Med kopplingen slipper du efterarbete med att manuellt knappa in reservdelspriser och tider i Kobra II. Samarbetet med försäkringsbolaget förbättras genom att priserna som skickas är korrekta från början och eftersom fakturan uppdaterar ditt kundreskontra automatiskt, sparar du även tid för andra avdelningar.