Kobra II Serviceavtal

Kobra II Serviceavtal hjälper dig att hantera serviceavtal där service, tillsyn och eventuell annan tilläggsservice kan ingå. Månadskostnaden beräknas enkelt på uppskattad körsträcka samt service och åtgärdspaket för vald bil i färdig rutin. Vid avslutande av avtal finns en rutin för uträkning av slutdebitering/kreditering.

Vid service eller reparation får din verkstad besked om att kundens fordon ingår i ett serviceavtal och avtalets innehåll visas. Det effektiviserar vid avhämtning, men hjälper dig också att debitera kostnaderna till rätt betalningsmottagare. Du kan göra uppföljning på intäkter och kostnader totalt eller per avtal och ta fram en lista på fordon där avtalet upphör under vald period.