Kobra II Verkstadsplanering

Kobra II Verkstadsplanering är ett grafiskt planeringssystem för fordonsverkstäder som ersätter ”3-funktionerstavlan”. Det är väldigt enkelt att arbeta med, både för montören och planeraren och ger en mycket bra överblick över verkstaden i dåtid, nutid och framtid.

Samtidigt som det är enkelt att planera in uppdrag, är det också enkelt att hitta lämpliga tider när du har kunden i luren. Verktyget söker upp rätt tid utifrån kundens tider och dina tillgängliga resurser. Genom att det finns en koppling mellan orderskapandet i Kobra II Verkstad och verktyget minimeras dubbelarbete och risken för felbokningar av kritiska resurser som liftar och specialverktyg.