Kobra II Palette Invoice

Du får ett automatiserat flöde för kontering, med inbyggda finesser för påminnelsehantering, automatkontering och svartlistekontroll.

Manuell hantering av leverantörsfakturor är resurskrävande samtidigt som risker som felkonteringar, bluffakturor och obetalda (bortglömda) fakturor ger ökade kostnader för verksamheten. FordonsData erbjuder, som återförsäljare av Palette Invoice (från Palette), ett system integrerat med Kobra II för en smidig digital hantering.

Med Palette Invoice har du alltid kontroll över var i företaget fakturorna befinner sig och vilken status de har. Palette Invoice styr vilka användare som kan kontera mot vilka konton och kostnadsställen och maxbelopp kan sättas i systemet. Med ett automatiserat system kan du också optimera dina processer och komma åt flaskhalsar och långa behandlingstider. Regelbundet återkommande fakturor som telefoni kan konteras direkt och hanteras utan handpåläggning.